SỨC KHỎE LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ!

SỨC KHỎE LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ! VÌ SAO LẠI NÓI SỨC KHỎE LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ? Trong mỗi chúng ta ai cũng có một sức khỏe tự nhiên,nhờ Thượng Đế ban cho. Tài sản đầu tiên là sức khỏe. (Ralph Waldo Emerson) Mỗi năm mới xuân về,hay thường ngày khi gặp mặt ,chúng ta đều chúc sức khỏe cho nhau ,vì có sức khỏe,chúng … [Read more...]