Dạy Đánh Cầu Lông Căn Bản Q12. 0917233968

day-cau-long-q12

DẠY ĐÁNH CẦU LÔNG CĂN BẢN Q12/Sân Cầu Lông Kiều My   Nhằm đẩy mạnh phong traò TDTT, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật trong đánh Cầu Lông, để mọi người cùng nhau tham gia phong trào Đánh Cầu Lông Căn Bản ngày một phát triển trong khu vực Q12, Hóc Môn. Với tinh thần đó những bạn đang … [Read more...]