MỞ LỚP HỌC CẦU LÔNG CƠ BẢN Q7/danhcaulong

  Nhận thấy các anh chị có  nhu cầu học cầu lông vào buổi trưa , vì công việc bận rộn , đi làm giờ giấc không thuận tiện để các anh chị tham gia học các lớp Cầu Lông Cơ Bản vào buổi trưa các ngày. Nhóm huấn luyện Cầu Lông chúng tôi nhận thấy phải tạo thêm điều kiện thuận lợi để sao cho anh chị bận … [Read more...]