Hình ảnh học viên đánh giải lớp Học Đánh Cầu lông quận Tân Bình

Hình ảnh học viên đánh giải lớp học đánh cầu lông quận tân bình, trong quá trình các bạn được tập những động tác kỹ thuật học đánh cầu lông để các bạn học viên phát huy về kỹ năng thì trong quá trình tập các bạn cũng phải tham gia các trận đấu, nhằm rèn luyện thêm về kỹ thuật, yếu tố tâm lý thi … [Read more...]