MỞ LỚP CẦU LÔNG CĂN BẢN QUẬN TÂN BÌNH 2,4,6,T7,CHỦ NHẬT 2017

Dạy đánh cầu lông căn bản quận Tân Bình

 MỞ LỚP CẦU LÔNG CĂN BẢN QUẬN TÂN BÌNH 2,4,6,T7,CHỦ NHẬT 2017 Nhóm HLV Cầu Lông Tại khu vực Hoàng Hoa Thám-Quận Tân Bình chiêu sinh mở lớp Đánh Cầu Lông Căn Bản khóa mới vào tháng 3 năm 2017, cho tất cả anh chị nhân viên văn phòng, người làm tự do, các bé thiếu nhi đang sống làm việc tại khu vực Quận Tân … [Read more...]

Hình ảnh học viên đánh giải lớp Học Đánh Cầu lông quận Tân Bình

Hình ảnh học viên đánh giải lớp học đánh cầu lông quận tân bình, trong quá trình các bạn được tập những động tác kỹ thuật học đánh cầu lông để các bạn học viên phát huy về kỹ năng thì trong quá trình tập các bạn cũng phải tham gia các trận đấu, nhằm rèn luyện thêm về kỹ thuật, yếu tố tâm lý thi … [Read more...]